Скочи на садржај

 

СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА ЗБОРНИКА РАДОВА

Александар Игњатовић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Александра Михајловић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Александра Стошић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Биљана Марић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија

Бисера Јевтић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија

Благица Златковић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија

Буба Стојановић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија

Бранко Илић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Вељко Алексић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Србија

Весна Минић, Универзитет у Приштини, Учитељски факултет у Призрену –Лепосавић Србија,

Вера Савић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Вера Радовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Верица Милутиновић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Весна Петровић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Вера Јовановић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија

Гордана Ђигић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија

Гордана Николић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија

Гордана Љубичић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

 Гордана Мишчевић Кадијевић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Даница Којић Џиновић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

 Данијела Василијевић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Данијела Судзиловски, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Даро Фелда, Универзитет на Приморскем, Педагошки факултет у Копру, Словенија

Драгана Бјекић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Србија

Драгана Богавац, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Драгана Станојевић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија

Драгана Францишковић, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Србија

Драгица Милинковић, Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет Бијељина, Босна и Херцеговина

Емина Копас-Вукашиновић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Жана Бојовић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Живорад Марковић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Ивана Ћирковић Миладиновић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Илијана Чутура, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Ирена Голубовић Илић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Јасмина Ковачевић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Србија

 Јасмина Милинковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јелена Врањешевић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Србија

Јелена Круљ, Универзитет у Приштини, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, Србија

 Јелена Максимовић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија

 Јелена Петровић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија

Јелена Старчевић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

 Кристинка Селаковић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Лидија Златић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Љиљана Митић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија

Љиљана Костић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Маја Димитријвић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Маријана Зељић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

 Марија Панић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија

Марина Семиз, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Марина Ђукић Мирзајанц, Универзиет у Нишу, Филозофски факултет, Србија

 Марина Петровић Јилих, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија

Милка Николић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија

Миленко Кундачина, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

 Милош Ђорђевић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Наташа Вукићевић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Небојша Митровић, Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет Бијељина, Босна и Херцеговина

Невена Буђевац,  Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

 Нела Малиновић Јовановић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању Србија

Ненад Вуловић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини Србија

 Ненад Стевановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Ненад Стефановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Србија

Предраг Живковић, , Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

 Радован Антонијевић, Универзиет у Београду, Филозофски факултет, Србија

Радмила Николић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Радомир Арсић, Универзитет у Приштини, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, Србија

Сабина Видулин, Свеучилиште Јурија Добриле, Музичка академија у Пули, Хрватска

Сања Благданић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Саша Кнежевић, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Република Српска

 Светлана Терзић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

 Синиша Ранђић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Србија

 Синиша Стојановић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија

 Славко Петаковић, Универзиет у Београду, Учитељски факултет, Србија

 Слободан Павловић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Снежана Мирасчиева, Универзитет „Гоце Делчев”, Факултет за образовне науке у Штипу, Северна Македонија.

Стана Смиљковић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија

Сунчица Мацура, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Татјана Михајловић, Униврзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

Урош Шуваковић, Универзиет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Данијела Милошевић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Србија

Олга Ристић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Србија