Скочи на садржај

Контакти

 

Главни и одговорни уредник

др Снежана Маринковић

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Трг Светог Саве 36, Ужице, РС

marinkovic@pfu.kg.ac.rs

Извршни уредник

др Јелена Стаматовић

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Трг Светог Саве 36, Ужице, РС

jstamatovic@pfu.kg.ac.rs

Технички секретар

Маријана Ресимић

Педагошки факултет у Ужицу

Трг Светог Саве 36, Ужице, РС

zbornik@pfu.kg.ac.rs

+381 31 521 952/лок. 13