Скочи на садржај

Преузмите комплетан Зборник 24/2022

 

Садржај

 

Жана Бојовић, Јелена Стојкановић

Изокренута учионица – модел хибридне наставе (11–28)

DOI  10.5937/ZRPFU2224011B

 

Милијана Вулин

Компоненте самовредновања ученика млађег основношколског узраста  (29–44)

DOI  10.5937/ZRPFU2224029V

 

Radoje Jevtić

Digital Violence Among Secondary School Pupils  (45–62)

DOI  10.5937/ZRPFU2224045J

 

Карина Вячеславовна Макарова

Критерии  понимания, используемые учителем при обучении младших школьников (63–76)

DOI  10.5937/ZRPFU2224063V

 

Далиборка Пурић, Вук Секач

Предности и ограничења примене е-уџбеника у настави српског језика из перспективе учитеља и будућих учитеља  ( 77–94)

DOI 10.5937/ZRPFU2224077P

 

Мирјана Чутовић, Марина Семиз

Улога књижевноуметничког текста у развоју вредносних критеријума код ученика млађег школског узраста   (95–114)

DOI  10.5937/ZRPFU2224095C

 

Анна Алексеевна Алмазова, Елена Игорьевна Адамян, Луиза Игоревна Адамян, Елена Борисовна Колосова

Читательские практики как стратегия педагогической поддержки школьников, находящихся на длительном лечении  (115–126)

DOI  10.5937/ZRPFU2224115A

 

Милан Миликић, Сања Маричић, Ненад Вуловић

Примена софтвера GeoGebra при формирању појма обима фигуре у млађим разредима основне школе (127–140)

DOI 10.5937/ZRPFU2224127M 

Бојан Лазић, Марина Милошевић, Кристина Сабо

Задаци отвореног типа у функцији подстицања логичког мишљења у почетној настави математике (141–158)

DOI  10.5937/ZRPFU2224141L

 

Ксенија Бубњевић, Јасмина Милошевић Столић, Борис Главач

Повезаност вере и навика ученика са појединим параметрима  и учешћем у додатним физичким активностима након школе  –  пилот истраживање (159–166)

DOI  10.5937/ZRPFU2224159B 

 

Живорад Марковић

Утицај додатног телесног кретања – вежбања на трансформацију моторичких способности ученица млађег школског узраста  (167–178)

DOI  10.5937/ZRPFU2224167M 

 

Екатерина Речицкая Григорьевна, Саркис Зуробьян Антонович, Асмик Зуробьян Жирайровна

Возможности развития совместной деятельности учащихся с ОВЗ (179–190)

DOI   10.5937/ZRPFU2224179R

 

Јасна Максимовић, Бранка Јаблан, Шпела Голубовић                        

Инклузија у настави физичког васпитања и спорту (191–206)

DOI  10.5937/ZRPFU2224191M

 

Анна Сизова Владимировна, Елена Тушева Сергеевна, Татьяна Никандрова Сергеевна

Художественно-эстетическая направленность дополнительного образования детей с особыми потребностями в Российской Федерации  (207–222)

DOI  10.5937/ZRPFU2224207S

 

II КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ

 

Весна Цвјетиновић: Утицај Аустроугарске монархије на промјене  у школству и статусу учитеља Босне и Херцеговине

[Далиборка Шкипина (2020). Сталешке организације учитеља  у Босни и Херцеговини на размеђи 19. и 20. вијека

(Утицај на развој школства и педагошких идеја). Источно Сарајево: Dis-Company, 223 стр.] 225–228

 

Љиљана Јерковић: Методологија истраживања у васпитању и образовању усмерена на развијање компетенција студената, учитеља и васпитача

[Стаматовић, Ј. (2022). Методологија истраживања у васпитању и образовању. Ужице: Педагошки факултет, стр. 239] 229–232