Скочи на садржај

Преузмите комплетан Зборник 25/2023

 

Садржај

Миломир Ерић

Софисти и идеја образовања  (11–22)

10.5937/ZRPFU2325011E

 

Драгана Бјекић, Лидија Златић

Животни стилови и предузетничка оријентација студената –будућих просветних радника  (23–42)

10.5937/ZRPFU2325029B

 

Жана Живковић Ранчић, Јелисавета Тодоровић

Капацитет за ментализацију адолесцената као предиктор формално-операционалног мишљења и школског успеха  (43–58)

10.5937/ZRPFU2325045Z

 

Наташа Николић

Функционалност породичних димензија и родитељства из угла системске теорије о породици  (59–76)

10.5937/ZRPFU2325063N

 

Elvira Kovacs, Sanja Maričić

Studentsʼ Attitudes Towards Mathematics in Lower Grades as an Element of Motivation for Learning  (77–96)

10.5937/ZRPFU2325077K

 

Оливера Ђокић, Кристина Спасић

Различите врсте знања о мерењу дужине у уџбеницима математике за први циклус основног образовања  (97–128)

10.5937/ZRPFU2325095D

 

Јелена Петковић

Добрило Ненадић и језичко завичајно наслеђе: лингвистички и образовни контекст (на примеру романа Време кокошки) (129–142)

10.5937/ZRPFU2325115P

 

Биљана Јеремић, Александра Трбојевић, Хаџи Живорад Миленовић, Бојан Лазић

Оснаживање педагошких компетенција учитеља за реализацију садржаја предмета Музичка култура у условима наставе на даљину (143–164)

10.5937/ZRPFU2325127J

 

Marina Semiz, Mirjana Čutović

Extracurricular Activities During the Covid-19 Pandemic: Teachersʼ Experiences and Lessons  (165–182)

10.5937/ZRPFU2325141S

 

Mirsada Zukorlić, Slobodan Pavlović

Student–Teacher Interaction  (183–198)

10.5937/ZRPFU2325159Z

 

Вељко Алексић

Педагошка перспектива социјалног учења у метаверзуму на примеру програмирања рачунарске графике  (199–216)

10.5937/ZRPFU2325167A

 

Бранко Гавриловић

Иновативни приступ настави математике употребом аналитике података  (217–236)

10.5937/ZRPFU2325191G