Скочи на садржај

Преузмите Зборник 20/2018

 

Предраг Живковић (прегледни научни чланак)

Триангулација истраживачких метода у истраживањима друштвених појава: анаморфички приговор (стр. 11–30)

 

Snežana Marinković, Teodora Marinković, Lidija Zlatić (прегледни научни чланак)

Content Components of the Convention of the Rights of the Child and Folk Pedagogy in Function of Pupils Development (стр. 31–46)

 

Јелена Стаматовић, Јасна Максимовић (изворни научни чланак)

Перцепција директора школа о развоју квалитета и инклузивности образовно-васпитног процеса као стандардима њихових компетенција (стр. 47–56)

 

Бисера Јевтић, Мариола Ђорђевић (прегледни научни чланак)

Могућност превенције вршњачког насиља подстицањем просоцијалне вредносне оријентације (стр. 57–70)

 

Милан Комненовић (стручни чланак)

Социоемоционална прилагођеност адолесцената у дому ученика   (стр. 71–88)

 

Slađana Luković, Lidija Zlatić (прегледни научни  чланак)

Afektivna vezanost u kontekstu kognitivnog razvoja – pedagoške implikacije (стр. 89–98)

 

Вук Секач (стручни чланак)

Вредновање знања у електронском уџбенику (стр. 99–118)

 

Љиљана Костић (прегледни научни чланак)

Успомене на краља Милана у контексту мемоарске прозе Пере Тодоровића (стр. 119–132)

 

Nataša Damljanović (прегледни научни чланак)

Esther Greendwoodʼs Colonization Seen Through the Prism of the Bildungsroman  (стр. 133–144)

 

Мирјана Чутовић (изворни научни чланак)

Развијање социјалне интелигенције посредством тумачења басне у настави (стр. 145–162)

 

 

Далиборка Пурић (изворни научни чланак)

Вежбање у настави српског језика у функцији унапређивања усменог и писаног изражавања ученика млађег школског узраста (стр. 163–176)

 

Мирјана Стакић (изворни научни чланак)

Статус предмета реторика на учитељским и педагошким факултетима (стр. 177–190)

 

Gordana Ljubičić (стручни чланак)

Derivation in English – Names of Professions and Their Translation into Serbian (стр. 191–198)

 

Sanja Maričić, Sanja Zekić (изворни научни чланак)

Presence of Learner Autonomy as an Element of the Target model of Motivation in Elementary Mathematics Education (стр. 199–212)

 

Мика Ракоњац (изворни научни чланак)

Утицај испитивања функционалне зависности између величина на успешност у решавању математичких проблема (стр. 213–234)

 

Александар Игњатовић, Бојан Милорадовић (прегледни научни чланак)

Интердисциплинарни приступ у настави физичког васпитања у основној школи (стр.  235–248)

 

Slobodan Pavlović (изворни научни чланак)

Predikcija indeksa telesne mase (ITM) i fizičke aktivnosti roditelja na fizičku aktivnost učenika na času fizičkog vaspitanja (стр. 249–260)

 

Живорад Марковић, Горан Шекељић (информативни прилог)

Такмичења ученика основношколског узраста у кросу (стр. 261–270)

 

Marija Ivanović, Danijela Sudzilovski (стручни чланак)

Education Through Play in the Field of Music – Contribution of Montessori Method  (стр. 271–282)

 

Branka Arsović (стручни чланак)

Tendencies in Future Education Development – Personalized and Adaptive e-Learning (стр. 283–292)

 

 

II КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ

 

Данијела Судзиловски

Прилог очувању националног васпитања и образовања

[Биљана Белоица Павловић и Драгана Цицовић Сарајлић (2018).  Национално васпитање у настави музичке културе.                                          

Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, Факултет уметности у Приштини – Звечан] (стр. 295–297)

 

Далиборка Пурић

Трагом дечјег поимања књижевности [Буба Стојановић и Данијела Мишић (2018).

Дечји светови у књигама – могућности тумачења. 

Врање: Педагошки факултет, 232 стр.] (стр. 298–299)