Скочи на садржај

ЗБОРНИК РАДОВА Педагошког факултета у Ужицу

ISSN (Штампано издање): 2560-550Х

ISSN (Online): 2683-5649

Издавач: Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Адреса: Трг Светог Саве 36, 31000 Ужице, Србија

Рукописи се достављају искључиво преко софтвера за електронско уређивање часописа Assistent – https://aseestant.ceon.rs/index.php/zrpfu/login

Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу је научни академски часопис са рецензијом. У часопису су заступљене теме наука и научних дисциплина које обрађују и проучавају васпитање, образовање и наставу у области предшколског васпитања, основношколског и средњошколског образовања и васпитања као и универзитетског и целоживотног образовања и тиме дају допринос унапређивању и развоју тих процеса. У часопису се објављују научни чланци (изворни научни чланци, прегледни научни чланци), кратки научни чланци и стручни чланци.

Часопис има традицију дугу више од две деценије.

Часопис излази једном годишње.

Радови се рецензирају.

Категоризацијом домаћих часописа за 2023. годину, Зборник радова Педагошког факултета, Ужице је у категорији  М23.